U HEEFT EEN SCHULD

U HEEFT EEN AANMANING VAN ONS ONTVANGEN

Met een aanmaning sommeren wij u namens de schuldeiser het verschuldigde bedrag alsnog te betalen. Dat moet gebeuren voor een bepaalde datum. U voorkomt verdere kosten als u het bedrag meteen betaalt.

Bent u het niet eens met de sommatie dan kunt bij ons uw bezwaar indienen.

Kunt u het bedrag niet betalen? Neem dan direct contact met ons op zodat wij met u naar een oplossing kunnen zoeken.

DE DEURWAARDER IS BIJ U LANGS GEWEEST