U BENT ADVOCAAT

AMBTELIJKE HANDELINGEN

IJzerman heeft niet alleen een duidelijke kijk op het incasseren van vorderingen; ook met u als advocaat werken we graag zo helder mogelijk samen. Zo weet u precies waar u met ons aan toe bent.
Omdat de gerechtsdeurwaarder sinds 2001 landelijk bevoegd is, maakt de vestigingsplaats geen verschil. Wij kunnen in het hele land exploten voor u uitbrengen.

EXECUTIE

Niet iedere schuldenaar voldoet direct na de betekening van een gewezen vonnis aan de veroordeling. We kunnen het vonnis als executiedossier in behandeling nemen; we verrichten dan alle executiehandelingen die nodig zijn om voldoening af te dwingen.

U hoeft het dossier dan niet zelf te behandelen en hoeft niet bij iedere handeling een nieuwe opdracht te geven. Wel houdt u de regie: we houden u steeds op de hoogte van de voortgang. Ook kan uw cliënt rechtstreeks contact met ons opnemen. U hoeft dan niet steeds als doorgeefluik te fungeren.

Tijdens de gehele executie mag u van ons een proactieve houding verwachten – bijvoorbeeld bij het adviseren over vervolgstappen. Uiteindelijk hebben ook wij baat bij een vlotte afwikkeling van uw opdracht.

KOSTEN

Als wij uw vordering volledig of ten dele incasseren, brengen we afwikkelingskosten in rekening.
Die kosten zijn een vergoeding voor de administratieve handelingen. Ze kunnen niet verhaald worden op de schuldenaar.

De kosten voor ambtshandelingen worden in beginsel wél op de schuldenaar verhaald. Als een vordering niet kan worden geïncasseerd, bijvoorbeeld omdat de schuldenaar failliet is gegaan, komen deze kosten voor de rekening van cliënt.

Dat geldt ook voor de kosten voor het opvragen van een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie of het register van de Kamer van Koophandel.

Ook aan het opvragen van informatie over de werkrelatie van de schuldenaar zijn kosten verbonden. Onze tarieven voor het enkel verrichten van ambtshandelingen (‘losse opdrachten’) komen overeen met de jaarlijks vastgestelde Btag-tarieven die u hier vindt.