Incasso opdrachtformulier

Gegevens Opdrachtgever
Gegevens Debiteur
Vordering

Opdrachtgever verklaart een vordering te hebben op de hierboven genoemde debiteur. De volgende documenten zijn verstuurd aan debiteur:

Door (digitale) ondertekening van dit formulier verstrekt ‘opdrachtgever’ aan IJzerman Gerechtsdeurwaarders, nader te noemen ‘opdrachtnemer’, één c.q. meerdere incasso-opdracht(en). Deze opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden en het Reglement Tarieven. Opdrachtgever verklaart met de inhoud van deze documenten bekend te zijn en stemt hiermee nadrukkelijk in.

Voor akkoord, d.d. zondag, september 25, 2022